Allservice i Ringby

Allservice i Ringby AB reparerar alla slags efterfordon. Allt från fullvuxna lastbilssläp till små släpkärror. Vi gör även reprationer på lastbilar, jordbruksmaskiner, traktorer, containrar, personbilar i viss mån och annat som vi har verktyg och kapacitet för att reparera.Vi har även diagnosprogram till lasbilar och efterfordon.