A&M lantbruk

2009 tog Anders över lantbruket efter sin far Kurt Harrström. Kurt har tidigare drivit gården med mjölkkor, men sedan Anders tagit över drivs nu gården med köttdjur där största delen är Hereford. Till gården hör också 50 hektar åker, 60 hektar skog och 3 stycken hyreslägenheter. På åkrarna odlas spannmål och vall.